How To Order

วิธีการสั่งซื้อสินค้า / รองเท้าเพื่อสุขภาพ Medifeet Thailand

เมื่อเจอสินค้าที่สนใจต้องการสั่งซื้อ :

  1. โทรศัพท์สั่งซื้อที่ เบอร์ : 094-514-5141
  2. ฝากข้อความการสั่งซื้อผ่านทาง แบบฟอร์มที่หน้า Contact Us